mars 4, 2020

26 miljoner felbeskattat, bifall med ca 5,6 miljoner

Walerholt_element_blue

Ett bolag hade köpts upp för 26 miljoner kronor av ett noterat bolag på Nastaqbörsen. En frivillig uppgift om försäljningen hade lämnats av bolaget till Skatteverket som hade inlett en undersökning och beslutat att de 26 miljonerna skulle beskattas som näringsbetingade aktier med ca 5 miljoner kronor i skatt. Detta var en mycket svår skattemässig bedömning och ett lost case enligt flera revisionsbyråer.

Walerholt Law tittade på ärendet och identifierade flera formella fel i handläggningen gjorda av Skatteverket. Beslutet överklagades och med förstahandsyrkande om att undanröja beslutet då formella fel begåtts. Skatteverket beslutade i obligatoriskt omprövningsbeslut att undanröja beloppet om ca 5 miljoner i skatt innan det nådde domstolen och bolaget beskattades enligt inlämnade skattedeklarationer.

Dokument för nedladdning

Den här webbplatsen använder kakor, genom att fortsätta godkänner du dem. 

Kontakt