januari 4, 2020

Bifall med 388 706 kronor och med 142 657 kronor

Walerholt_element_blue

Skatteverket nekade bolaget avdrag för moms med 142 657 kronor och med 388 706 kronor eftersom bolaget enligt Skatteverket köpt in rådgivningstjänster som haft direkt samband med fastighetsöverlåtelse. Bedömningen var ursprungligen gjord av en revisionsbyrå vars utredning Skatteverket utgått från. Skattetillägg hade påförts bolaget med 19 435 kronor och med 7 132 kronor.

Efter att Walerholt Law biträtt bolaget har Skatteverket kommit fram till att det inte tillhandahållits några fastighetsknutna tjänster utan analys och rådgivningstjänster med syfte att öka intäkter och kapital i bolagets verksamhet. Avdrag med 388 706 kronor och med 142 657 kronor har därmed medgetts. Skattetilläggen undanröjdes. Se beslut nedan:

Dokument för nedladdning

Den här webbplatsen använder kakor, genom att fortsätta godkänner du dem. 

Kontakt