Vinst med 11 583 170 kr

Bolaget hade beskattats för ett systerbolags importmoms. Dessutom hade man påfört 17 miljoner i fiktiv försäljning av importvarorna till systerbolaget. Bolaget nekades avdrag för ingående moms men blev påfört den utgående momsen, skattetillägg och vinstskatt på hela kalaset. Vi begärde omprövning flera gånger utan att Skatteverket agerade. Bolaget begärde rekonstruktion men Skatteverket vidhöll att beslutet […]

12 242 844 kr – anstånd

Ett bolag hade köpt in varor från ett land utanför EU. Skatteverket ansåg att ett annat bolag var den egentliga köparen och påförde denna 17 miljoner i moms och skattetillägg. Ett överklagande ledde till att bolaget fick anstånd med skatteinbetalning på 12 miljoner kronor. … fortsättning följer.

26 miljoner felbeskattat, bifall med 5 903 212 kr

Accounting and taxes

Ett bolag hade köpts upp av ett Nasdaq noterat bolag och ägaren hade gjort 26 miljoner kronor i vinst. En frivillig uppgift om försäljningen hade lämnats av bolaget till Skatteverket som hade inlett en undersökning och beslutat att de 26 miljonerna skulle beskattas som näringsbetingade aktier vilket resulterade i en skatt på 5,9 miljoner kronor. Detta […]

Vinst med 721 282 kr byggmoms

Gavel, scales of justice and law books

Ett byggbolag hade lämnat in nollade momsdeklarationer. När dessa sedan rättades vägrade Skatteverket att återbetala momsen. Vi överklagade och då släppte Skatteverket del av momsen. Februari månad fick vi strida i domstol för och till slut återförvisades målet till Skatteverket och bolaget fick ytterligare moms tillbaka. Totalt återbetalades 721 282 kr.

Vinst med totalt 176 219 kr

Scenic view of old buildings and car traffic at the bridge Stockholm, Sweden

Bolaget hade importerat varor från annat EU land. Skatteverket påfört utgående moms men vägrat ingående moms. Normalt är detta samma summa, och det blir ett nollsummespel. Här fick bolaget istället betala. Efter överklagande beviljades ingående moms med 127 788 kr och ombudskostnader med 48 431 kr.

Vinst med 904 840 kronor

Gavel, scales of justice and law books

Ett företag hade begärt avdrag med 622 173 kronor ingående mervärdesskatt. Skatteverket hade nekat avdrag med 222 244 kronor utan motivering och utan att begära in underlag. Efter att Walerholt Law gått igenom företagets bokföring identifierades ytterligare ingående momsavdrag med ca 380 000 kronor. I förvaltningsrätten yrkades totalt avdrag för 1 004 256 kronor. Skatteverket […]

Bifall med 531 363 kronor

Filing the 1040 tax return form

Skatteverket nekade bolaget avdrag för moms med 142 657 kronor och med 388 706 kronor eftersom bolaget enligt Skatteverket köpt in rådgivningstjänster i samband med en fastighetsöverlåtelse. Bedömningen var ursprungligen gjord av en revisionsbyrå, vars utredning Skatteverket utgått från. Skattetillägg hade utöver ovan också påförts bolaget. Efter att Walerholt Law biträtt bolaget har Skatteverket kommit […]

Tryckerimomsen

Printer Ink Tanks

Tryckerimomsmålen utmärkte sig på så sätt att köparna av tryckeriprodukterna var de stora förlorarna. I stort sett samtliga tryckerier fick tillbaka utgående moms från Skatteverket. Tryckeriernas köpare blev därefter i följdbeslut betalningsskyldiga för den ingående momsen som de dragit av och som motsvarades av den utgående momsen av det tryckerierna fått tillbaka. Tryckeriernas köpare fick […]

Den här webbplatsen använder kakor, genom att fortsätta godkänner du dem. 

Kontakt