Tvist

LAW

Tvist

Vi biträder dig i kommunikationen med Skatteverket och i skatteprocesser.

LEGAL RIGHT DOCUMENT

Rådgivning

Vi hjälper till med allt från större momsutredningar, revisioner till enklare rådgivning.

POLICE BADGE

Utbildning

I vår microlearningskurs lär vi ut grunderna i moms. Ladda ner två gratis avsnitt.

Skatteprocess

Vårt mål är att verka för en rättvis skatteprocess. Alla har rätt till en ny och objektiv prövning av sitt beslut. Vi kan biträda dig med förfrågningar från Skatteverket samt processer i domstol. Vi strävar efter att göra skatteprocessen kort och tillvarata dina intressen på bästa sätt.
Embankment In Stockholm At Summer Day, Sweden

Vi erbjuder följande tjänster

Skatteverket är den myndighet som bl.a. tar in skatter och är borgenär åt staten. Skatteverket ansöker om konkurs för statens räkning och bevakar statens fordringar i konkurs. Moms redovisas till Skatteverket i mervärdesskattedeklarationer. När mervärdesskattedeklarationen kommer in till Skatteverket görs manuella och systematiska avstämningar där potentiella fel och stickprov sållas ut. Skatteverket skickar därefter ut förfrågningar för att säkerställa att rätt skatt har redovisats.
Scenic view of old buildings and car traffic at the bridge Stockholm, Sweden

Rättsskydd

Du kan få ersättning för kostnader för ombud i processen mot Skatteverket och domstolarna om vissa förutsättningar är uppfyllda. Du kan också i vissa fall få ersättning från ditt rättsskydd via ditt försäkringsbolag. Vi hjälper dig med detta.

Skatteverkets process

En process mot Skatteverket inleds när företaget får den första frågan från Skatteverket. Företag tar i regel själva fram svar och skickar in dem till Skatteverket. Svaren får ofta stor betydelse i den efterföljande processen i domstol. Om företaget har missförstått frågan och gett ett felaktigt svar kan det bli svårt att rätta till det i efterhand. Motsägelser talar till företagets nackdel och kan användas av motparten för att minska företagets trovärdighet. Det är därför viktigt att de inledande svaren är genomtänkta och korrekta för att undvika missförstånd. I vår expertis ligger att bedöma vad Skatteverket egentligen frågar efter i sin första förfrågan. På så sätt kan vi lättare driva ärendet rätt från början. Får Skatteverket ett svar med korrekta handlingar som visar att rätt skatt är redovisad kan i bästa fall en långdragen process undvikas. I den inledande processen kan även formella fel begås av Skatteverket som också ska beaktas. Formella fel kan vara att företaget inte får del av Skatteverkets beslutsunderlag innan ett negativt beslut tas

Skatteverkets arbetssätt

Skatteverket är den myndighet som bl.a. tar in skatter och är borgenär åt staten. Skatteverket ansöker om konkurs för statens räkning och bevakar statens fordringar i konkurs. Moms redovisas till Skatteverket i mervärdesskattedeklarationer. När mervärdesskattedeklarationen kommer in till Skatteverket görs manuella och systematiska avstämningar där potentiella fel och stickprov sållas ut. Skatteverket skickar därefter ut förfrågningar för att säkerställa att rätt skatt har redovisats

Skatteverket kontrollerar

Exempel på misstänkta fel som Skatteverket kontrollerar är bl.a. följande:

Hur kan jag få hjälp med processen?

Vi hjälper till med hela processen mot Skatteverket. Från det att den första förfrågan inkommer till dess att processen är avslutad. Ibland måste företaget snabbt överklaga eller begära omprövning för att inte missa överklagandefrister. 

Kostnader för ombud

Om du hamnar i en tvist mot Skatteverket har du i vissa fall möjlighet att få ersättning för dina ombudskostnader.

Skattemål – Rättsskydd

Skatteprocessen förs hos Skatteverket, i förvaltningsdomstolen, förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen, där företaget oftast är svarande. I vissa fall får även företagets företrädare beslut om skatten. I skatteprocesser har man inte rätt till ett offentligt biträde. I din hemförsäkring och i bolagets försäkring ingår dock ofta ett rättsskydd som kan vara tillämpligt. Vissa försäkringsbolag undantar moms och ibland undantas fall då oriktig uppgift lämnats. Det kan trots försäkringsbolagets undantag för oriktig uppgift vara bra att ansöka om rättshjälp i det fall domstolen till slut finner att en oriktig uppgift inte lämnats. Våra ombud är godkända av försäkringsbolagen och kan hjälpa till att ansöka om rättsskydd för din tvist. Rättsskydd beviljas och söks i samband med att ett beslut överklagas till förvaltningsdomstolen. Tvister som behandlas av Skatteverket ersätts inte av försäkringsbolag.

Den här webbplatsen använder kakor, genom att fortsätta godkänner du dem. 

Kontakt