Delvis bifall med 904 840 kronor

Gavel, scales of justice and law books

Ett företag hade begärt avdrag med 622 173 kronor ingående mervärdesskatt. Skatteverket hade nekat avdrag med 222 244 kronor utan motivering och utan att begära in underlag. Efter att Walerholt Law gått igenom företagets bokföring identifierades ytterligare ingående momsavdrag med ca 380 000 kronor. I förvaltningsrätten yrkades totalt avdrag för 1 004 256 kronor. Skatteverket […]

26 miljoner felbeskattat, bifall med ca 5,6 miljoner

Accounting and taxes

Ett bolag hade köpts upp för 26 miljoner kronor av ett noterat bolag på Nastaqbörsen. En frivillig uppgift om försäljningen hade lämnats av bolaget till Skatteverket som hade inlett en undersökning och beslutat att de 26 miljonerna skulle beskattas som näringsbetingade aktier med ca 5 miljoner kronor i skatt. Detta var en mycket svår skattemässig bedömning […]

Tryckerimomsen

Printer Ink Tanks

Tryckerimomsmålen utmärkte sig på så sätt att köparna av tryckeriprodukterna var de stora förlorarna. I stort sett samtliga tryckerier fick tillbaka utgående moms från Skatteverket. Tryckeriernas köpare blev därefter i följdbeslut betalningsskyldiga för den ingående momsen som de dragit av och som motsvarades av den utgående momsen av det tryckerierna fått tillbaka. Tryckeriernas köpare fick […]

Bifall med 388 706 kronor och med 142 657 kronor

Businessman checking tax forms

Skatteverket nekade bolaget avdrag för moms med 142 657 kronor och med 388 706 kronor eftersom bolaget enligt Skatteverket köpt in rådgivningstjänster som haft direkt samband med fastighetsöverlåtelse. Bedömningen var ursprungligen gjord av en revisionsbyrå vars utredning Skatteverket utgått från. Skattetillägg hade påförts bolaget med 19 435 kronor och med 7 132 kronor. Efter att Walerholt […]

Corporate M&A

Stockholm, Sweden. Skeppsholmsbron - Skeppsholm Bridge With Its Famous Golden Crown In Night Lights

Walerholt Law har företrätt ägarna till Connecting Capital Sweden AB. Connecting Capital förvärvar majoriteten i Fasadgruppen Sverige AB, Sveriges största fasadkoncern bestående av innovativa fasadentreprenörer vilka arbetar rikstäckande. Walerholt Law har medverkat med granskning av mervärdesskatt.  Läs pressmeddelandet

Svensk Skattetidning

Stockholm, Sweden. Scenic View Of Stockholm Skyline

Återbetalning av postmoms diskuteras i Svensk Skattetidning. Sverige hade implementerat en regel i mervärdesskattedirektivet på ett felaktigt sätt och tagit ut moms på porto, bl.a. frimärken. Frågan som uppstod var om kunder hade möjlighet att begära återbetalning av mervärdesskatt som felaktigt tagits ut. I artikeln gjordes bedömningen att det fanns möjlighet för kunderna att få […]

Den här webbplatsen använder kakor, genom att fortsätta godkänner du dem. 

Kontakt